Spawanie Tworzyw

Co rozumiemy poprzez spawanie Tworzyw?

Jeśli planujesz wykonać duży element, nie chcąc rezygnować z właściwości elastyczności charakterystycznych dla tworzyw, skorzystanie z technologii spawania tworzyw może być doskonałym rozwiązaniem. Dzięki niej możliwe jest uzyskanie dużych rozmiarów, zachowując jednocześnie elastyczność i wytrzymałość materiału.

Materiały spawane

Poliolefiny

NP.: Polietylen, Polipropylen, ABS

Co na wyróżnia?

  • Tworzenie sporych gabarytowo elementów

Masz pytania?